ACHTERGROND

ACHTERGROND

Momenteel woont meer dan 54% van de wereldbevolking in steden. Vanwege de aanhoudende verstedelijking zal dit percentage naar verwachting toenemen tot ongeveer 74% in 2040. De snelle groei levert niet alleen veel sociale, financiële en ruimtelijke problemen op, maar ook levensbedreigende milieuproblemen. Klimaatverandering houdt langere perioden van warmte in, toenemende overstromingen, perioden van droogte en een sterke toename van luchtvervuiling in steden. Deze verschijnselen zijn tegenwoordig niet alleen de grootste bedreigingen, maar ook de oorzaak van veel sociale problemen: toegenomen ziekteverzuim, verminderde werkefficiëntie of soms vroegtijdige sterfte. (TEEB, 2010; IPCC, 2018).


Er is een complexe interactie waargenomen tussen groeiende stedelijke en milieuproblemen en ontbrekende stedelijke ecosysteemdiensten. Belangrijke internationale onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van de diensten van de natuur niet alleen oplossingen biedt voor de klimaatbestendige stad, maar tegelijkertijd ook aanzienlijke financiële voordelen oplevert. Hoewel ecosysteemdiensten niet alle problemen direct of volledig kunnen oplossen, ze vormen een substantieel en beslissend onderdeel van de oplossing. (Costanza et al., 1997; TEEB, 2010; Stache et al., 2019). Om stedelijke ecosysteemdiensten te intensiveren, is structurele integratie van vegetatie binnen de stedelijke ruimte nodig. De sporadische en incoherente aanplant moet worden omgezet in een permanent en continu groen om de prestaties van de vereiste diensten te garanderen.


De Scan voor Stedelijke Ecosysteemdiensten (SED) is ontwikkeld om stedenbouwkundigen en architecten in staat te stellen de klimaateffecten van hun ontwerpen in te kunnen schatten. Tevens is het model bedoeld voor de overheid om de klimaateffecten van een bouwproject en gerelateerde ecosysteemdiensten te analyseren en te evalueren. De module koppelt ecosysteemindicatoren aan hun gekwantificeerde prestaties. Het is een antwoord op de groeiende behoefte aan berekeningsmethoden voor stedelijke klimaatadaptie gebaseerd op ecosysteemdiensten. De modellen en de ontwerpstrategie kunnen worden gebruikt voor zowel nieuwe ontwikkelingen als voor herinrichting van bestaande gebieden, op verschillende schalen: wijk, buurt, straat of gebouw.