LUCHTZUIVERING

LUCHTZUIVERING

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Kwantificering

Literatuur

Gasregulering is een regulerende dienst van de atmosferische chemische samenstelling, die lokaal geproduceerde luchtverontreiniging direct beïnvloedt
Het mechanisme is fotosynthese die CO2 opneemt of PM2,5 + PM10 + NOx adsorbeert door huidmondjes, en PM10 opneemt door depositie op bladeren.Stad of bebouwde omgeving, lokaal in straten, parken en tuinen.

          


Het effect van lokale luchtzuivering kan toenemen van lokaal naar regionaal als verschillende grootstedelijke complexen samensmelten tot een netwerk van ecosystemen. Ook kunnen effecten optreden op globaal niveau.Volgens recent onderzoek kunnen groene gevels tot 60% van de fijnstof en 40% van de NOx-uitstoot van het lokale wegverkeer verminderen. Een volwassen beuk stoot per uur 1,71 kg O2 uit met 2,4 kg CO2 en 25,5 kj thermische energie

     


Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www.http://teebweb.org/

 

Costanza R. - The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387 15 May 1997.

 

Pugh T.A.M., Mackenzie A.R., Whyatt D., Hewitt C.N., Effectiveness of Green Infrastructure for Improvement of Air Quality in Urban Street Canyons. | Environ. Sci. Technol. 2012, 46, 7692−7699

 

Stache E., Jonkers H.M., Ottelé M., Integration of ecosystem services in the structure of the city is essential for urban sustainability, Elsevier 2018Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960