GEZONDHEID

GEZONDHEID

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Kwantificering

Literatuur

Er is breed consensus in de wetenschap over de gunstige effect van (stedelijke) ecosystemen op het menselijk gezondheid. Uitgebreide onderzoeken hebben aangetoond dat niet alleen fysieke gezondheid verbeterd in een groene omgeving doordat er veel bewegingsmogelijkheden worden geboden, maar ook mentale gezondheid. Aangezien gezondheidsschade direct wordt vertaald in de kosten van de benodigde zorg, heeft deze ecologische dienst ook een belangrijk effect op de lokale en regionale economie.Beplanting heeft een geruststellend effect op de mens ook als het alleen aanwezig is. Het is bewezen dat mensen in de nabijheid van groene omgevingen gezonder zijn fysiek en mentaal ook als ze zich niet in de ecosysteem gaan bewegen. Daarnaast door diverse andere ecosysteemdiensten kan de gezondheid verbeterd worden. Valt te denken bijvoorbeeld aan koeling door planten in de stad, waarmee worden hitte gerelateerde onwel of dood voorkomen. Of door luchtzuivering wordt fijnstof en andere schadelijke stoffen uit de lucht gezuiverd waardoor minder luchtweg aandoeningen voorkomen.Stad of bebouwde omgeving, lokaal in straten, parken en tuinen

          


Het effect op de gezondheid is lokaal, maar heeft ook een regionale uitstraling in geval dat er voldoende robuuste vegetatie aanwezig is.Het effect van ecosystemen op de gezondheid zij voornamelijk gekwantificeerd in de vorm van statistieken. Diverse onderzoeken hebben geprobeerd om hoeveelheden te definiëren. Zo heeft een onderzoek aangetoond dat kinderen die in hun vroege levensjaren en jeugd in een intensief begroeide omgeving opgroeiden, hebben later 55% meer kans op een gezonde volwassen leven, fysiek en mentaal. Een groene omgeving zorgt onder andere ook voor een reductie van 7% van depressieve stoornissen, een reductie van 9% van hoge bloeddruk en 6% reductie van jeugdastma.Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www. http://teebweb.org/

 

Costanza et al 1997 - The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387 15 May 1997.

 

Banay RF, Bezold CP, James P, Hart JE, Laden F, Residential greenness: current perspectives on its impact on maternal health and pregnancy outcomes, Int J Womens Health. 2017; 9: 133–144.

 

Engemann K, Pedersenc CB, Arge L, Tsirogiannis C, Mortensen PB, and Svenning J-C, Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood, 2019,Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960