ONDERZOEK

ONDERZOEK EN ADVIES

Hoe kunnen ecosysteemdiensten geïmplementeerd worden in een bouwproject?


Hoe kunnen ecosysteemdiensten gekwantificeerd worden?


Wat voor beplanting heb ik nodig voor een optimale koeling rondom het gebouw?


Welke planten en in welke morfologie nemen het meeste fijnstof op?


Wat zijn de schaduw kosten van ontbrekende ecosysteemdiensten?


Hoeveel transpireert een volwassen populier? En een klimop wand?


Hoe zal de stad van 2050 eruit zien?

 

Er zijn nog steeds heel veel onbeantwoorde vragen over stedelijke ecosystemen en ecosysteemdiensten, in het algemeen en specifiek per project. Ons bureau is daarom gecommitteerd aan verder onderzoek over deze spannende en urgente thema’s. Wetenschappelijk onderzoek doen wij in samenwerking met de TU Delft.


Bouwprojecten hebben vaak ook onderzoek nodig om de specifieke klimatologische situatie te verkennen, kwantificeren en het ontwerp op aan te passen. Wij voeren graag onderzoek uit voor bouwprojecten in een vroeg stadium. Verkenningen van de bestaande klimatologische situatie, onderzoek naar de effecten van de nieuwbouw op de bestaande klimatologische status, en aanbevelingen naar aanleiding van de uitkomsten behoren tot onze reguliere werkzaamheden.

 

Wenst u meer weten over de huidige klimaat toestand van uw site? En het zou nuttig zijn om de koeling en luchtzuivering rondom uw gebouw te kunnen berekenen? Heeft u een maatschappelijke kosten en baten analyse voor uw nieuwbouw project? Neem dan contact met ons via de mail of bel 0630599960


Er zijn inmiddels onderzoeken en adviezen uitgevoerd in opdracht van diverse gemeenten, woningcorporaties en CPO groepen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De onderzoeken hebben geholpen bij het beoordelen van de klimaateffecten van een bouwproject, het vaststellen van de nodige klimaat adaptieve maatregelen en het ontwerpen van klimaat adaptieve gebouwen en publieke ruimtes.