BIODIVERSITEIT

BIODIVERSITEIT

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Kwantificering

Literatuur

Biologische bestrijding, bestuiving, nutriëntenkringloop en het creëren van refugia zijn reacties op het verlies aan biodiversiteit. Als gevolg van het groeiende gebrek aan toevluchtsoorden en leefgebieden in de huidige stedelijke gebouwde omgeving, neemt de stedelijke biodiversiteit snel af. Aangezien biodiversiteit een verzekering is voor het voortbestaan van het ecosysteem, bedreigt elk verlies het evenwicht en zijn overlevingsvermogen. Hoe meer deelnemers er zijn in een ecosysteem, des te beter is het vermogen om crises te onderscheppen. Biodiversiteit is een sterke ondersteunende dienst.Biodiversiteit is een ecologische strategie voor het verzekeren van het voortbestaan van een ecosysteem. In elk ecosysteem zijn er dominante soorten en soorten die marginaal zijn. Bij het wegvallen van een dominante soort is het nodig dat een andere soort de rol op zich neemt. In geval van een rijke biodiversiteit, zijn er meer soorten die kans maken om de weggevallen rol op zich te nemen. In geval van een afnemende biodiversiteit, de kans dat de ecosysteem in elkaar stort wegens geen soorten die de rol op zich kunnen nemen, erg groot. Dan kunnen we spreken van een vernielde ecosysteem.De effecten zijn lokaal, regionaal en mondiaalBiodiversiteit is op alle schalen een essentiële overlevingsstrategie


     

Er zijn diverse methodes om biodiversiteit te kwantificeren, echter die vallen buiten de kaders van deze presentatieMillenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www. http://teebweb.org/

 

Costanza et al 1997 - The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387 15 May 1997.

 

Köhler M., Schmidt M., Technology Ressource Management & Development Scientific Contributions for Sustainable Development 2, 2001: 135-145

 

Kirkham M.B., Principles in soil-plantwater relations, 2004 Elsevier


Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960