GELUIDWERING

GELUIDWERING

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Kwantificering

Literatuur

Geluidsreductie is een regulerende dienst op basis van het vermogen van groen om geluidsgolven te dempen De vegetatie voorkomt weerkaatsing van het geluid tussen gebouwen, of over gebouwen heen en is meest effectief tegen hogere geluidfrequenties.


        


Beplanting dempt geluid door zijn massa, en door de ruwe oppervlak. Het geluid wordt verstrooid en geabsorbeerd. Hieruit blijkt direct dat om een beter effect te krijgen is het nodig dat de vegetatie aanzienlijke massa heeft.
Stad of bebouwde omgeving

          


Het effect van geluidwering is lokaal, en betreft buitengeluid reductie buiten en voor binnen het gebouw.Het effect van groene daken en gevels voor het buitengeluid (zoals regen of hagel) binnen het gebouw kan oplopen tot 10db. Het effect is het hoogst in geval van gevelbeplanting op substraat. In a buitensituatie bomen en heesters houden ca. 6 á 8 decibel tegen van het lawaai van een drukke verkeersweg.

Ten opzichte van een verharding (straat) of conventioneel dak, extensieve groene daken houden ca. 5db tegen, semi-intensieve groene daken ca. 10db, intensieve groene daken ca. 10db, een groene gevel ca. 2 á 5db, een park ca., 10db en een gazon ca. 3db (bron: Hop en Hiemstra 2013).

     


Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www. http://teebweb.org/

 

Marc Ottelé, ‘The Green Building Envelope, Vertical Greening’, Delft 2013

 

Hop E.C.M., Hiemstra J.A., Ecosysteemdiensten van groene daken en gevels, 2013, Wageningen


Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960