MKBA

MKBA

Alle klimaat gerelateerde problemen hebben een kostenconsequentie. Niet alleen de grote rampen, maar ook hitte in de stad, kleiner wateroverlast of luchtvervuiling. Deze kosten hebben betrekking op menselijk gezondheid, zoals in geval van hitte of luchtvervuiling. Ook hebben ze betrekking op de objecten op straat of vastgoed zoals in het geval van wateroverlast. De maatschappelijke kosten (of ook bekend als schaduwkosten) zijn niet altijd en direct zichtbaar, onder meer omdat de oorzaak, bijvoorbeeld hitte of luchtvervuiling, wordt niet in verbinding gezien met de effecten, zoals verhoogde gezondheidskosten.


Door ecosysteemdiensten kunnen klimaat gerelateerde problemen sterk verminderd of opgelost worden. In dit geval kunnen we over maatschappelijke baten spreken. Deze baten zijn echter ook vaak onzichtbaar door dezelfde redenen: de probleemhouder is een andere organisatie of rechtspersoon dan de batenhouder. Toch is er groeiend wetenschappelijk bewijs dat maatschappelijke baten door ecosysteemdiensten zijn hoger dan de maatschappelijke kosten.


Bovenstaande argumentatie rechtvaardigt de stelling dat maatschappelijke kosten en baten van een bouwproject dienen in de exploitatiebegroting in opgenomen te worden. Daarmee kan een reëel beeld verkregen worden over de werkelijke kosten en baten van een bouwproject.


Wenst u meer weten over de maatschappelijke kosten en baten van uw stedelijke locatie of bouwproject? Heeft u een maatschappelijke kosten en baten analyse nodig voor uw nieuwbouw project? Neem dan contact met ons via de mail of bel 0630599960