WATERRETENTIE

WATERRETENTIE DOOR PLANTEN

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Kwantificering

Literatuur

Watervoorziening en waterregulering is een regulerende ecologische dienst die verdroging van drinkwaterbronnen en verdroging van hydrologische stromen tegengaat. De stedelijke waterregulerende dienst heeft effecten op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. Het mechanisme is de opslag en het vasthouden van water door vegetatieHet ecosysteemproces is het water-bodem-plant continuüm, waarbij de opnamesnelheid afhangt van de transpiratiesnelheid en van de omvang van het wortelstelsel. Dit proces maakt onderdeel uit van de waterkringloop.Stad of bebouwde omgeving

          


Het effect van lokale waterretentie kan toenemen van lokaal naar regionaal als verschillende grootstedelijke complexen samensmelten tot een netwerk van ecosystemenDe retentiegraad die door groene daken wordt gerealiseerd, kan oplopen tot 50-75% in Europese landen en 65% in tropische landen (Nederlandse waterschappen houden rekening met 25%). Een normale volwassen beuk neemt elk uur 96 kg H2O op.

     


Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www. http://teebweb.org/

 

Costanza R., - The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387 15 May 1997.

 

Köhler M., Schmidt M., Technology Ressource Management & Development Scientific Contributions for Sustainable Development 2, 2001: 135-145

 

Kirkham M.B., Principles in soil-plantwater relations, 2004 Elsevier


Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960