EROSIE BESCHERMING

BESCHERMING TEGEN EROSIE

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Literatuur

Erosiebestrijding en bodemvorming reguleren ecologische reacties op woestijnvorming. Woestijnvorming is de aanhoudende degradatie van ecosystemen op het droge land door menselijke activiteiten of klimaatschommelingen (MA, 2005). Ontbossing of andere schade aan het ecosysteem veroorzaakt woestijnvorming schaarste aan voedsel en water, beïnvloedt het de klimaatregulering, belemmert het recreatie en belemmert het bodembehoud.Door het effect van water-bodem-plant-continuüm blijft de bodem binnen een ecosysteem. De vegetatie vormt een netwerk van wortels waarmee de bodem wordt vastgehouden en bodemverschuivingen worden belemmert. Tevens wordt uitdroging van de grond voorkomen waardoor verdere vegetatie zich kan vestigen.Niet bebouwde stedelijke of rurale omgevingen. Het probleem doet zich alleen voor in bepaalde specifieke steden of in delen van steden.

 


Het effect van erosiebestrijding door vegetatie is waarneembaar op kleine tot grote schaal. Het kan beperkt zijn tot een tuin maar ook betrekking hebben tot hele gebieden.Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www. http://teebweb.org/

 

Costanza et al 1997 - The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387 15 May 1997.

Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960