ECOSYSTEEMDIENSTEN

De site www.ecosysteem-diensten.nl is in leven geroepen om kennis over klimaat adaptie met behulp van ecosystemen voor alle geïnteresseerden bereikbaar te maken. Het is bedoeld om onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en concepten te publiceren. De site is tot stand gekomen met de ondersteuning van TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, afdeling Materialen en Milieu. De afdeling doet fundamenteel onderzoek naar ecologische engineering, en naar de mogelijkheden van toepassingen in het dagelijks praktijk, zoals bijvoorbeeld de scan ecosysteemdiensten gepresenteerd hier.


STEDELIJKE ECOSYSTEEMDIENSTEN

BEVOORRADINGSDIENSTEN

VOEDSELPRODUCTIE

REGULERENDE DIENSTEN

KOELING

THERMISCHE ISOLATIE

BODEMVORMING

BIODIVERSITEIT

BESTUIVING

CULTURELE DIENSTEN

CULTURELE DIENSTEN

NUTRIËNTEN

WATERRETENTIE

LUCHTZUIVERING

GELUIDWERING

HABITAT

RECREATIE

GRONDSTOFFEN

DROOGTE TEGENGAAN

EROSIE BESCHERMING

GEZONDHEID VERBETERING

BIOLOGISHE CONTROLE

IDENTITEIT

Met dank voor de ondersteuning aan:

CONGRES NATUURLIJK


19 november 2020 .


Aanmelden:

https://www.congresnatuurlijk.nl/

Voor meer info mail naar: estache@tudelft.nl

© Copyright. All Rights Reserved.