BODEMVORMING

BODEMVORMING

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Literatuur

Planten spelen een belangrijke rol in de vorming van diverse typen grond
Bodem wordt op verschillende manieren gevormd door planten. Zo zijn veengronden ontstaan door planten die in anaerobe omgevingen zijn bewaard gebleven. Voedingstoffen en humus worden ook door planten toegevoegd aan de bodem. Door biologische activiteit, zoals graafgangen van wormen, muizen of mollen, die de bodem poreus maken, worden bodemlagen natuurlijk ‘onderhouden’.
Niet bebouwde stedelijke of rurale omgevingen. Het probleem doet zich alleen voor in bepaalde specifieke steden of in delen van steden.

 


Het effect van bodemvorming door vegetatie is alleen op een hele lange termijn waarneembaar, en is gebonden aan de grote schaal
Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www. http://teebweb.org/

 

Costanza et al 1997 - The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature, vol. 387 15 May 1997.

Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960