HABITAT

HABITAT

Beschrijving

Werking

Locatie

Schaal van effect

Literatuur

Habitat is de naam van de leefomgeving van een levende organisme. Deze omgeving voldoen aan de biologische en abiotische eisen van die organisme. Bijvoorbeeld er zijn schuilplaatsen en voedsel en het is veilig genoeg voor dat organisme om zich te kunnen voortplanten. Als niet aan alle eisen wordt voldaan dan zal die organisme snel verhuizen of uitsterven.Habitat is een hele belangrijke ecologische dienst die natuur in grote mate aan zichzelf biedt. Het belang ervan wordt pijnlijk zichtbaar in steden waar bijvoorbeeld nestkastjes worden opgehangen aan muren zonder dat in de omgeving voldoende natuurlijke voedsel te vinden is, of schuilplaatsen. Het samenhangend complex van deze factoren vormt een habitat en door het gebrek aan een of meer factoren wordt brengen het voortbestaan van stedelijke organismen (bijvoorbeeld stadsmussen) in gevaar.Natuur in stedelijke of rurale omgevingen, stedelijke restruimtes, stadsparken.


          

Het effect op het ecosysteem is essentieel, waardoor kan de schaal van het effect lokaal, regionaal een mondiaal worden.

     


Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005)

 

TEEB 2007 - Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. www. http://teebweb.org/

Meer weten? Neem contact met ons op:

06 30599960